DELA

Lägre vinst ger mindre Paf-pengar att fördela

Nästa månad startar arbetet med att fördela årets Paf-pengar i landskapets budget för 2009.
– Prognosen tyder väldigt bestämt på att Paf gör en mindre vinst i år än i fjol, säger finanschef Mats Perämaa.
Det säger han utgående från de signaler han fått från Paf.
– Om vinsten sjunker så måste vi troligen budgetera mindre intäkter från Paf.
2007 – rekordåret – och 2008 avsatte Paf 18 miljoner euro per år för utdelning till allmännyttiga föreningar, organisationer och enskilda projekt via landskapets budget.

Kunde vara värre
I år blir summan förmodligen lägre. Men det kunde ha varit värre.
– Det finns ofördelade anslag i 2008 års budget, medel som kan överföras till 2009. Effekten behöver alltså inte bli så dramatisk nästa år om vi är försiktiga med utdelningen, berättar finansministern.
Ett projekt som i princip fått löfte om Paf-pengar är tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet. Ett annat projekt, som Mats Perämaa särskilt nämner för Nya Åland, är Stiftelsen Hemmets planerade nybygge i Lemland Granboda. Troligen blir det i så fall fråga om lån av Paf-medel.
– Landskapsregeringen och jag själv stöder det projektet väldigt varmt. Det är ett socialt projekt som passar bra i Paf-profilen.

Inga garantier
Men det finns inte längre några garantier för att det kommer att finnas pengar att fördela framöver, påpekar han.
– Det beror på hur bra Paf lyckas behålla marknadsandelarna på den finska marknaden och på hur fort satsningarna på andra marknader ger resultat. Det är en diskussion som bör föras i landskapsregeringen och i lagtinget.
Han tycker ändå inte att kultur- och idrottsutövare behöver vara oroliga i det här skedet. Det tror inte heller ordföranden för rådet som fördelar Paf-medlen, landskapets finanschef Dan E Eriksson.
– Det är nog de övriga projekten som först blir utan pengar. Men visst ser jag att en nivåsänkning på de totala utdelningsbara medlen är oundviklig framöver, trots att effekterna för de enskilda föreningarna inte behöver bli så väldigt stora.

17 milj för Alandica
Det genom tiderna största enskilda projekt som Paf bekostat i princip fullt ut är kultur- och kongresshuset Alandica. Paf har betalat 17,6 miljoner euro för huset under årens lopp.
Nästa månad, när man vet hur mycket pengar som finns att dela ut, börjar fördelningsrådet arbeta med frågan.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax