DELA

Lägre vinst för Viking Line

En rejäl försämring av rörelseresultatet men en ökad omsättning. Det står att läsa i Viking Lines delårsrapport som släpptes i dag.
Viking Lines delårsrapport för perioden 1 november 2009-31 juli 2010 släpptes på tisdagen. I den konstateras bland annat att rörelseresultatet för de tre första kvartalen landade på 5,6 miljoner euro, en rejäl minskning från fjolårets 16,4 miljoner. Omsättningen ökade däremot, till 360 miljoner euro från 348,6 miljoner.
I sin rapport skriver rederiet att försämringen av resultatet till stor del beror på förhöjda bunkerpriser.
– Under motsvarande period i fjol var bunkerpriserna inledningsvis avsevärt lägre för att mot slutet av rapportperioden närma sig årets nivå. Bränslepriserna under räkenskapsårets återstående fem månader förväntas bli endast något högre än under motsvarande period i fjol, står att läsa i rapporten som är undertecknad av styrelsen och vd Mikael Backman.

Stärkt krona
Däremot blev det beräknade bortfallet till följd av planerade fartygsdockningar och trafikuppehåll mindre jämfört med föregående år. Inför det sista kvartalet på räkenskapsåret ser Viking Line en ljusning.
– Den svenska kronan har successivt förstärkts vilket är positivt för koncernens resultat. Resultatutvecklingen för den återstående delen av räkenskapsåret bedöms bli avsevärt bättre än föregående året.

Läs mer i papperstidningen i morgon!

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax