DELA

Lägre vinst för Rederi ab Eckerö

Rederi ab Eckerös rörelseresultat sjönk kraftigt i fjol, från nästan 20 miljoner euro 2012 till 3 miljoner euro 2013, trots att omsättningen ökade något.
Räkenskapsperiodens vinst slutade på blygsamma 0,5 miljoner euro jämfört med nästan 8 miljoner euro föregående år.
I koncernens rörelseresultat ingår en nedskrivning av goodwill för fraktverksamheten med nästan 5 miljoner euro och realisationsvinster från försäljning av tillgångar och övriga ersättningar med 2,3 miljoner euro.
På bolagsstämman den 29 april fattas beslut om styrelsens förslag att dela ut 1 euro i dividend för fjolåret, sammanlagt 2 miljoner euro. (ao)