DELA

Lägre vinst för Andelsbanken, men utlåningen ökade

Både utlåning och depositioner ökade i Andelsbanken för Åland i fjol, men trots detta sjönk rörelsevinsten med 13 procent till 2 miljoner euro.
Det visar bokslutskommunikén som kom i går.
Rörelsevinsten låg ändå på en hyfsad nivå med beaktande av låga räntor och låga räntemarginaler. Räntenettot minskade under året på grund av de låga räntorna men översteg betydligt de prognoser som gjordes inför 2009 då man befarade en betydligt kraftigare nedgång, skriver vd Håkan Clemes i kommunikén.
De övriga intäkterna steg och kostnadsökningen stannade på knappt 12 procent.
Håkan Clemes konstaterar att minskningen av rörelsevinsten var betydligt bättre än branschgenomsnittet. De oskötta krediterna minskade och är nu på den lägsta nivån någonsin – något som tyder på att kunderna inte har fått svårt at betala räntorna.
Trenden från de senaste åren med kraftig tillväxt fortsatte också under fjolåret. Bostadslånen ökade med drygt 13 procent och depositionerna med knappt 23 procent. Förklaringen är enligt Clemes främst bankens bonussystem.

Osäkra utsikter
I kommunikén konstateras att framtidsutsikterna för finansbranschen fortsättningsvis är osäkra. Det åländska näringslivet har inte drabbats av den ekonomiska kräftgången i landet i övrigt trots tecknen på svagheterna i den offentliga ekonomin.
Av tidigare erfarenhet kan man vänta sig att 2010 blir ett svagare år eftersom nedgångar brukar drabba den åländska ekonomin med fördröjd effekt. (ao)