DELA

Lägre stöd och högre kostnader

Omkostnaderna rusar iväg och inkomsterna minskar.
Ändras inte den trenden står en konkurs mycket nära, skriver Tommy, Jan-Håkan och Carina Eriksson på gården Bodamjölk till landskapsregeringen.
Nya Åland berättade kortfattat i går om Bodamjölks skrivelse till landskapsregeringen, men hade då inte tillgång till denna..
I skrivelsen har familjen Eriksson på Bodamjölk jämfört sin bokföring 2013 med 2009. På de fyra åren har utgiftsposterna på foder samt fraktkostnaderna på foder och brännolja stigit med 38.589 euro. Därtill har alla andra kostnader som vatten, el, reservdelar och servicekostnader stigit.
Just fraktkostnaderna hör till de största problemen när man jämför jordbruk på Åland med riket. Enligt Bodamjölks skrivelse till landskapsregeringen kostar frakt på foder 69 euro per ton till Åland mot 17 euro per ton till riket. För Bodamjölks del betyder det en merkostnad på 12.480 euro jämfört med en motsvarande gård på finländska fastlandet.
Erikssons betonar att det är just de gårdar som satsat för att effektivisera produktionen som är mest sårbara om stöden minskar. ”Låt inte nysatsande mjölkgårdar gå i konkurs”, skriver de.
– En motsvarande gård som vår i Finland lyfter cirka 80.000-90.000 euro mer per år i form av stöd, avbytarpengar och mjölkpris.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist