DELA

Lägre risk för fastfrusna färjor

Isläget förra vintern både försenade och ställde in ett otal färjturer. I år ska ett utökat samarbete underlätta isbrytningen.
Förra vinterns isläge ställde till det på Ålands hav. Fartyg fastnade eller försenades kraftigt i de tjocka isarna och rederierna fick ändra avgångstiderna till speciella isturlistor. Viking Lines m/s Amorella stötte ihop med Finnlinks m/s Finnfellow när ismassorna drev fartygen mot varandra när de försökte lösgöra sig utanför Tjärvens fyr i mars förra året.
I år försöker man förekomma vintern. Sjöfartsverket i Sverige har tillsammans med fjärjerederierna kommit överens om en gemensam handlingsplan som ska säkra transporterna. I första hand handlar det om en kommunikationsplan som ska underlätta kontakterna mellan parterna.
Sjöfartsverket ska informera om det rådande isläget en gång i veckan i början av vintern och en gång om dagen när isläget blir besvärligt. Samtliga befälhavare ombord på passagerarfärjorna finns på en kontaktlista.
Finns det risk för att en farled måste stängas, precis som förra vintern, kallas alla rederier till möte. Rederiernas uppgift blir att skicka in israpporter till isbrytarledningen via ett fastställt formulär, vilket underlättar besluten om att sätta in isbrytare.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström