DELA

Lägre risk för blomning i sommar

I Skärgårdshavets västra delar, vid Åland och i södra Bottenhavet och i egentliga Östersjön är risken för algblomning måttlig i sommar.
Det visar Finlands miljöcentrals första prognos för året.
Algblomningen slipper vi inte – för det är havet alltför övergött av kväve och fosfor.
Men blomningen varierar år från år beroende på temperatur och vindar. Om det är varmt och vindstilla märks effekterna mera, om det är kallt och blåsigt blir blomningen inte lika påtaglig. Prognosen beskriver sannolikheten för algblomningar i genomsnittliga väderförhållanden.
I sommar uppkommer sannolikt något mindre algblomning än i fjol på hela Östersjöområdet, enligt Finlands miljöcentrals första prognos för året. På Finska viken och i de östra delarna av Skärgårdshavet är risken dock större i år än i fjol.


Något minsre fosfor
Algtillväxten gynnas av höga fosforhalter, men just nu är fosforhalten i havsvattnet mindre än under slutet av vårarna de värsta algåren på 2000-talet.
Natur och miljö i riket slår fast att jordbruket fortsättningsvis är den största lokala källan till utsläpp av kväve och fosfor. Därför anser föreningen att jordbrukets miljöstöd måste reforemras så att det sporrar till ett miljöanpassat jordbruk. Vårens översvämningar har sköljt ut stora mängder näringsämnen från åkrarna.
På Åland är fiskodlingarnas andel av näringsutsläppen fortfarande stor, och också de glesbygdsavlopp som ännu inte byggts om enligt lagen bidrar till övergödningen.


Uppdateras
Varje torsdag från den 10 juni till slutet av augusti ges en översikt av algläget i havet. Algkartorna uppdateras tre gånger i veckan på Östersjöportalen, http://www.itameriportaali.fi/sv_SE/

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax