DELA

Lagluckan ger mycket jobb

Tingsrätten har just nu 60 ärenden med rubriken ”Trafikförseelse” att ta ställning till.
Ärendena gäller bilister som betalat dagsböter för att ha kört med obesiktigad eller felregistrerad bil under tiden december 2004-oktober 2005. På grund av en laglucka kan de nu få pengarna tillbaka.
Åklagaren Jens-Erik Budd, som upptäckte luckan i lagstiftningen tack vare en rättegång som avgjordes i september 2005, lämnade i december förra året in de 60 första ärendena till tingsrätten. Alla ärenden gäller bilister som betalat dagsböterna trots att det inte fanns stöd i lagen för detta.
49 ärenden ligger kvar hos åklagaren än så länge. I 48 av fallen handlar det om partiella återbetalningar – i böterna ingår också annat, till exempel fortkörning som förstås inte ger pengarna tillbaka – och ett fall är oklart.


109 ärenden totalt
109 ärenden sammanlagt alltså. Missen i den åländska trafiklagstiftningen har gett, och kommer att ge framöver, mycket extra jobb och kosta pengar för samhället. I regel har de som kört med obesiktigad eller felregistrerad bil fått åtta dagsböter, och eftersom inkomsterna är olika för var och en så innebär det bötessummor på mellan 50 och 100 euro per bilist.
Hopräknat blir det alltså ganska stora summor som samhället kan åläggas att betala tillbaka. Lägger man dessutom till de dagsböter som inte kunnat skrivas ut på grund av lagluckan från och med november 2005 så ökar samhällets uteblivna intäkter ännu mera. Luckan i lagen är fortfarande inte tilltäppt.
– Cirka hundra bilister per år kör obesiktigat. Det är ungefär lika många som rattfylleristerna, berättar Jens-Erik Budd.


Hälften var
Ärendena har delats upp i tingsrätten så att domarna Gustaf Nymalm och Kristina Fagerlund har hälften var.
Gustaf Nymalm har begärt tilläggsutredning av åklagaren beträffande tidpunkterna när dagsböterna är betalda. Pengarna kan krävas tillbaka bara i de fall då mindre än ett år har gått sedan åklagaren anhängiggjorde ärendena. Detta skedde den 13 december i år, vilket innebär att de som betalat böterna tidigare än 13 december 2005 blir utan pengar.
– De fallen preskriberas, säger Gustaf Nymalm.
Om de efterfrågade utredningarna inte kommer in så avskrivs fallen, meddelar han, och ingen får sina pengar tillbaka. Åklagaren har tid på sig till den sista januari.
Också Kristina Fagerlund har begärt tilläggsutredning. I en del fall har hon redan nu skickat ut handlingar till dem som betalat böterna för att de ska ha möjlighet att yttra sig.
– Men man är inte tvungen att ge något yttrande, förtydligar hon.


Vidare till HD?
På Jens-Erik Budd läggs nu en hel del arbete förutom det han har gjort hittills. Han ser det inte som omöjligt att ärendena går till Högsta domstolen, beroende på hur tingsrätten avgör dem.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax