DELA

Lagligt med privata parkeringsböter?

För första gången har en skylt om privat parkeringsövervakning kommit upp i Mariehamn.
Frågan är: Är det lagligt eller inte att någon annan än polisen bär upp avgifter för felparkering?
Magazins parkering ägs av fastighetsbolaget och platserna är alltså privatägda. Mariehamns stad har inget att göra med parkeringsövervakning på privat område.
– Jag har förståelse för att fastighetsägare vill få bukt med bilar som långtidsparkerar på p-platser för kundparkering, men det är raskt marscherat att sätta upp skyltar innan det här är reglerat i lag, säger en läsare som uppmärksamgjort Nya Åland på det nya fenomenet.
Frågan är: Är det lagligt eller olagligt med privat övervakning och får också andra än polisen och den kommunala parkeringsövervakaren skriva ut böter?
För ett par veckor sedan kom riksdagens grundlagsutskotts utlåtande om lagförslaget. Det blev tummen ner – enligt utskottet stadgas i grundlagen att det är förbjudet för privata aktörer att sköta ”betydande utövning av offentlig makt”, en makt som får utövas endast av myndigheter.
Enligt grundlagsutskottet finns det inte tillräckliga skäl för att göra undantag för privat parkeringsövervakning.
Och i torsdags kom riksdagens lagutskott till samma sak: Lagförslaget förkastas.
Men vad det betyder i praktiken är oklart i dagsläget.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre