DELA

Lägg champagneinkomsterna i Östersjön

Under debatten om en ny vattenlag kastade Runar Karlsson (C) fram förslaget om att champagneförsäljningens inkomster skulle utgöra en fond för konkreta åtgärder för att rena Östersjön.
Vattenlagsdebatten kom också att handla om Centerns oro för ökade kostnader till bland annat jordbruket.
– Det behövs mer konkreta åtgärder än det här lagförslaget för att få renare vatten, sade Barbro Sundback (S) i lagtingsdebatten i går om landskapsregeringens förslag till ny vattenlag.
I sitt förslag vill landskapsregeringen införa bestämmelser i lagstiftningen som ska skydda, bevara och om möjligt återställa den marina miljön med det slutliga målet att en biologisk mångfald bibehålls med variationsrika, dynamiska, rena, friska och produktiva hav.

Inga ytterligare kostnader
Lagförslaget baserar sig på ett EU-direktiv som ska förhindra översvämningar, men samtidigt lagfästs ett miljöåtgärdsprogram som landskapsregeringen har arbetat efter. Ambitionen är att ha bra vattenkvalitet på alla områden till år 2015.
Henry Lindström (C) och hans parti var angelägna om att lagförslaget inte påför näringslivet ytterligare kostnader.
– Och det får inte omöjliggöra pågående verksamhet. Följden har ofta varit att näringsidkarna har fått avsevärt högre kostnader.
– Inte ska vi stoppa jordbruket, replikerade social-och miljöminister Katrin Sjögren (Lib). Producentförbundet har varit mycket positiva till det här.

Varför lägre krav?
Camilla Gunell (S) undrade varför Åland måste vänta längre med att uppnå målen och ha lägre krav.
– Om vi når en vetenskapligt god vattenkvalitet spelar det ingen roll om det är med 50 procent mindre fiskodling än 87 procent, svarade minister Sjögren.
– Det här är en viktig sak för hela Åland, sade Runar Karlsson (C). Det är viktigt att vi slutar med strid och tjafs och sparar det till mindre viktiga frågor. Jag har sett hur våra insjöar år för år blir sämre. Men jordbrukarna som gränsar till insjön där mitt vattenbolag (Tjenans vatten, reds anm.) tar vatten är villiga att göra det som krävs bara de får ersättning.

Fond för Östersjön
Runar Karlsson lägger också fram ett konkret förslag för Östersjön.
– Ta inkomsterna från champagne- och eventuellt ölförsäljningen och bilda en fond. Avkastningen går oavkortat till rent konkreta åtgärder för att förbättra vattenmiljön. Inte till exempelvis forskning.
Ärendet bordlades och debatten fortsätter den 20 september.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax