DELA

Lagförslag om bredband

Kommunikationsministeriet har lämnat ett lagförslag om stöd till bredbandsutbyggnad i glesbygdsområden. Går det igenom kan Geta samt skärgårdskommunerna i framtiden få stöd för bredbandsutbyggnad.
Finlands regering antog hösten 2008 ett principbeslut om en nationell handlingsplan för förbättrandet av informationssamhällets infrastruktur. Målet är att det senast om sex år i hela landet ska finnas ett kabel- eller fibernät som möjliggör en förbindelse på 100 megabit inom maximalt två kilometers avstånd från abonnenten.
– Som ett led i förverkligandet av handlingsplanen har kommunikationsministeriet tagit fram det här lagförslaget, berättar förvaltningsassistent Björn Häggblom i ett pressmeddelande.
I ett utlåtande till kommunikationsministeriet stöder landskapsregeringen förslaget.
– För Ålands del innebär att landskapsregeringen i samarbete med kommunerna ska utarbeta ett projektprogram för de stödberättigade områdena. Det statliga stödet fördelas av statsrådet utgående från de projektprogram som uppgjorts i landet.
Stödet är inte en totalfinansiering av bredbandsprojekt, stödtagaren ska stå för minst 34 procent och kommunen för minst 33 procent av kostnaderna. (ak)