DELA

Lagen hindrar funktionshindrade få jobb

De regler och riktlinjer som gäller för funktionsnedsatta som skall ta sig ut på arbetsmarknaden är striktare på Åland jämfört med riket.
Ålands handikappförbund i samarbete med VATES-stiftelsen har börjat arbeta för förändring.
– Vi jobbar för de svaga, säger Ralf Hellman, Ålands handikappförbunds ordförande.
Den andra juni begav sig Curt Lindgren, ansvarig verksamhetsledare för Fixtjänst, med flera iväg till Helsingfors för att uppvakta den svenska riksdagsgruppen och informera dem om förhållandena på Åland. Dock kunde ur riksdagsgruppen endast Ulla-Maj Wideroos närvara.
– Vi fick mycket god respons av henne och nu har vi satt upp en skrivelse. Hon ville skicka in en motion, säger Ralf Hellman.
Deras förhoppning är att hela Finlands regler gällande handikappade i arbetslivet skall göras om. Efter sommaren, när de fått mer fakta på papperet, tar de upp saken igen med svenska riksdagsgruppen. Det finns nämligen ingen exakt statistik gällande situtionen med funktionshindrade i arbetslivet.

Missgynnar de behövande
Att bidraget till arbetsgivare som anställer funktionsnedsatta är lägre på Åland än i riket är bland de större problemen i de nuvarande reglerna. Dessutom måste den anställda klara av minst 60 procent av normal arbetstid.
– Detta missgynnar dem som är i större behov, säger Curt Lindgren.
Det första året som arbetsgivaren har den funktionsnedsatta som anställd är sysselsättningsstödet 1047 euro i månaden. Det gäller i hela Finland. Det andra året den funktionsnedsatta är anställd sänks dock bidraget på Åland till 551 euro i månaden.
Sedan måste ett beslut tas om förlängning. Bidraget ges inte till arbetsgivare som varslat anställda om permittering, och inget bidrag ges för sociala avgifter.
Läs mer i papperstidningen.

Katrina Tapio (praktikant)