DELA

Lagen gäller inte för Erland

Tjänstlediga näringschefen Olof Erland sitter från 1 november i lagtinget för liberalerna med full lön från sin tjänst. Men som lagen i dag är skriven borde han inte ha någondera.
– Jag får väl fundera på att ge den till något välgörande ändamål, säger Olof Erland dagen efter valet om lönen som landskapet betalar för att hålla honom borta från tjänsten.
För landskapet kan svårligen låta bli att betala ut lönen. Den finns i det avtal som skrevs när man gjorde sig av med Erland. Enligt avtalet är han tjänstledig med lön till den 1 november 2008, då han går i pension.
Normalt får en tjänsteman, som är tjänstledig för politiska uppdrag, ingen lön. Enligt den nya förvaltningslagen skulle Erland inte ens kunna be om tjänstledighet. Om avdelningschefer och andra höga tjänstemän vill ge sig in i politiken så måste de säga upp sig från sina respektive tjänster.
Men Erland är nu alltså både tjänstledig och lyfter lön som lagtingsledamot.
– Jag funderade tidigare att gå till rätten för att få avtalet upphävt, eftersom det tillkom under press. Men det har inte blivit av.


Kända frågor
Olof Erland är tillbaka i lagtinget efter en paus på fyra år. Han vill satsa på de frågor som intresserar honom mest.
– Det är näringspolitik, sjöfart och utbildning. Och så åldersrasism.


Åldersrasism?
Erland berättar att Anders Holmberg, kandidat i valet för de obundna, i sin blogg flera gånger har skrivit att Olof Erland inte borde kandidera utan lämna plats för yngre.
– Jag är 63 år, inte pensionerad ännu. Men skulle inte få ställa upp för att jag är för gammal.
Erland tycker inte om resonemanget. Folk blir äldre än förut, de är friska längre än förut, men skall inte få delta i samhällslivet.
– Var det fel också av Gunnar Jansson och Roger Jansson att ställa upp? (ht)