DELA

Lagar på kö för avgående lagting

LAGTINGET. Slutrushen i lagtinget är igång.
Nya lagar ligger på kö för att genomgå alla behandlingar och tiden börjar bli knapp.
Det är högtryck i lagtinget inför avslutningen och nu klubbar man igenom nya lagar. I måndagens plenum godkändes bland annat en ändring i lagen om utkomststöd. Ändringen innebär att utkomststödets grunddel höjs så att det motsvarar grunddelen i riket.
Dessutom gör man en engångshöjning på tio procent för att kompensera de dyra livsmedelskostnaderna på Åland. Ensamförsörjartillägget ska inte längre räknas in i inkomster som styr hur stort utkomststöd man ska få.


Inget alkolås
Däremot godkändes inte landskapsregeringens förslag om alkolås för dem som söker trafiktillstånd enligt lagen om yrkesmässig trafik. Lagtinget följde lagutskottets linje att om det ska införas alkolås i lastbilar ska det gälla alla lastbilar, inte bara dem som finns i ett transportbolag. Enligt lagutskottet skulle landskapsregeringens förslag ge en orättvis fördel för lastbilar som transporterar det egna bolagets varor.
Lagtinget gick också på lagutskottets linje och röstade ner förslaget på en polisstyrelse för polisen på Åland. Lagutskottet ansåg att frågan behöver beredas vidare.


Egen skattelag
Åland får också en egen kommunalskattelag.
Hittills har landskapet använt sig av en så kallad blankettlag, som man skriver av från rikslagstiftningen och de ändringar som görs i riket görs också här. Med en egen kommunalskattelag kan man styra bättre vilka avdrag man vill införa.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds