DELA

Låg ränta ger sämre förtjänst

Nordea Ålands resultat påverkas av de låga ränteläget.
– Även om resultatet är gott förtjänar vi i dag mindre på samma volym som för ett år sedan, säger kontorsdirektör Jan-Erik Rask.
Finanskoncernen Nordea presenterade sin delårsrapport på onsdagen där Nordea Åland, som ingår i region Sydvästra Finland och Åland, också kunde presentera sitt resultat.
Rörelseresultatet för årets tredje kvartal är 1.682.000 euro vilket är en minskning från samma period förra året med 38,9 procent.
– Förklaringen är rätt enkel; vi jämför med en situation då vi hade ett högt ränteläge, säger Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande.
Det låga ränteläget har hållit i sig och medfört ett minskat räntenetto för banksektorn.
– Man tjänar helt enkelt klart mindre pengar även om volymerna ökar vilket även är fallet för Nordea Åland för årets nio första månader. Provisionsintäkterna uppvisar dock en lite ökning.

Inga kreditförluster
Intäkterna för Nordea Åland minskade med 16 procent till 4.489.000 euro medan kostnaderna ökade med 7,9 procent till 2.780.000 euro. Lönsamhetsmåttet blir i K/I-tal 0,62.
– Glädjande för kontorets resultat är också att inga kreditförluster hittills noterats och att volymerna för både sparande och finansiering uppvisar tillväxt, säger Rask.
Nordea Åland har noterat att kunderna gärna sparar i till exempel pensionsförsäkringar, indexlån och fonder samtidigt som bostadslånen ökat med 5,4 procent jämfört med årsskiftet.
– För bolån är det just nu dessutom ett utmärkt läge att räntesäkra sig vilket många kunder även väljer att göra. Att koppla ett räntetak till ett nytt eller befintligt bostadslån är den klart vanligaste sättet att skydda sig, säger Jan-Erik Rask.

Förväntat nedgång
Vidare konstaterar man att företagen inte är lika aktiva med investeringar och lån.
– Däremot har företagens sparande ökat kraftigt i Nordea, plus hela 84 procent, vilket kan ses som ett tecken på att man positionerar sig för kommande investeringsbeslut och planer när konjunkturläget blir det rätta.
Nordea Åland har ännu inte drabbats av kreditförluster, något man tror är ett tecken på att Åland och dess näringsliv mår väl.
– Vi kan dock inte förvänta oss att stå utanför konjunkturen då ju många av våra företag och framför allt deras kunder är exportberoende och därmed påverkas, säger Rask och framhåller särskilt den offentliga sektorns inbesparingar.
– En konjunkturnedgång syns alltid senare i ett samhälle vars näringsliv är mera inriktat på tjänster.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax