DELA

Lade händelserikt år bakom sig

Ålands telefonandelslag summerade i går ett händelserikt år på sin stämma.
Som tack för de förtroendevaldas besvär höjdes deras arvoden.
Vid gårdagens andelsstämma, som hölls i auditoriet i Kyrkby högstadieskola, var 81 medlemmar närvarande. Förvaltningsrådets ordförande för 2010, Robert Ekström, inledde genom att summera det händelserika året som nu är lagt till handlingarna.
– Det var ju nästan kuppkänning förra stämman, sa han och syftade på de andelsägare som via olika former ville få föra fram en annan internetleverantör framom egna Ålcom.
Det hela ledde till en extra stämma i höstas samt omfattande stadgeändringar.
– Andelsägarna visade på ett stort engagemang genom att kalla till den nya stämman, det var lite av en folkrörelse, sa Ekström.
Stefan Olofsson, vd för andelslaget:
– Vi hade två stämmor, fyra förvaltningsrådsmöten och tio styrelsemöten, så de förtroendevalda fick jobba hårt, sa han.
Han tog också upp den stämning som lämnades in i februari mot honom och andelslaget där en medlem vill ogiltigförklara besluten som togs vid den extra stämman..
– I stort sett alla våra beslut hävdas strida mot stadgar och lag. Det är något styrelsen bestrider, så nu ska tingsrätten avgöra vem som har rätt, meddelade Olofsson.

Stor vinst
En annan viktig punkt under fjolåret var förvärvet av Ålcom, vilket gjorde att andelslaget äger hälften av bolaget och Mariehamns telefon resten. Ambitionen har sedan dess varit en fusion mellan Ålcom och Ålands mobiltelefon, särskilt som gränserna mellan bredband och mobiltelefoni suddas ut allt mer.
– Det är två bolag som kompletterar varandra. Istället för att bygga upp kompetens i två företag gör vi det i ett, det är mer kostnadseffektivt, sa Stefan Olofsson.

Höjt arvode
Stämman biföll till styrelsens förslag på vinstdeponering vilket bland annat innebär 50 euro i ränta på insatsen till andelsägarna. De betalas ut senast 31 maj till det bankkonto de flesta bör ha uppgivit. Övriga får en räntekupong som löses ut hos andelslaget.
Vd Stefan Olofsson förslag om att samtliga arvoden för förvaltningsråd och styrelse stiger med cirka tio procent godkändes. I tur att avgå var förvaltningsrådets ledamöter från Geta, Jomala Sund och Vårdö. De kommande tre åren valdes Tomas Sundberg, Robert Ekström (omval), Torsten Mattsson (omval) och Dick Christenbrunn in för respektive kommun.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström