DELA

Lade aktierna i flera bolag

Det gick fort när den åländska försäkringsbolagsfronten samlade sina styrkor som motdrag till Wiklöf-bolagens och Konstsamfundets storköp av aktier i Ålandsbanken i slutet av förra veckan.
– Vi gjorde allt som gick att göra. Nu får vi vänta och se vad som händer.

Göran Lindholm, vd för Ålands ömsesidiga försäkringsbolag och styrelseordförande i Ålandsbanken, berättar hur Ömsen och Alandia-bolagen mobiliserade.
– Tidigare har vi haft alla aktier i Ålandsbanken i Ömsens namn. I måndags delade vi upp aktierna på olika bolag för att garantera största möjliga röststyrka på bolagsstämman. Utan uppdelning hade rösträttsbegränsningen i Ålandsbanken lett till att Ömsen bara hade kunnat utnyttja en del av sin rösträtt.


I sju bolag
Numera ligger aktierna i sju bolag, Ålands ömsesidiga försäkringsbolag och sex andra – Hamnia ab, Fastighets ab Köpmansgatan 4, Fastighets ab Nygatan 7 och så tre ”hyllbolag” som använts för ändamålet, Istemonix, Praolex och Trimotix som är registrerade i riket.
Alandiabolagen har delat upp sina aktier på samma sätt, men i går fanns det ingen som ville redogöra för vilka bolag aktierna delats upp på – vd Leif Nordlund befann sig utomlands och utan att konsultera honom gav de anställda inte ut några uppgifter. Alandiabolagen har inte minskat sitt innehav utan har fortfarande drygt 13,6 procent av rösterna i ÅAB.
Det betyder att ”den åländska fronten”, som Göran Lindholm kallar försäkringsbolagens agerande, röstmässigt ligger nära 25 procent, medan Wiklöfsfären har några decimaler mera styrka. Sedan beror det på hur stödet bland de övriga aktieägarna fördelar sig mellan de två stora blocken.


Islänningarna?
När de första uppgifterna om en storaffär i banken kom i slutet av förra veckan trodde Ömsens ledning först att det handlade om att någon annan bank var på väg att ta över Ålandsbanken.
– Vi funderade på om det var islänningarna som var i farten och ville skydda banken.
Det var det inte. Men Göran Lindholm gör kopplingen bakåt.
– För några år sedan ställde ni många frågor om varför Folke Husell fick sparken som bankens vd. Orsaken har framgått i Aktias historik. Vi ville inte sälja banken då heller.
Det aktuella förvärvet innebär ingen risk i det avseendet, säger han.
– Vi har öppnat dialogen med Konstsamfundet. Vi ska träffas och diskutera vad som är bäst för banken. Det finns ingen konspirationsplan eller försök till övertagande och det tycker jag är bra.


”Inget händer”
Vad tror du händer på stämman?
– Jag tror inte att det händer något. Om det kommer förslag på nya namn i styrelsen? Det vet jag inte. Varje aktieägare kan ju komma med sina förslag. Styrelsen har följt de rekommendationer som nomineringskommittén gett och lagt sitt förslag, säger Göran Lindholm, nu i egenskap av styrelseordförande i banken.
I nomineringskommittén sitter företrädare för de största ägarna. Kommittén har, enligt Göran Lindholm, agerat på samma grunder som när förvaltningsrådet tidigare tillsatte styrelse – ägarrepresentanterna ska vara högst två. För övriga ledamöter gäller att de ska besitta den kompetens som banken behöver vid varje givet tillfälle.
Sitter du kvar som styrelseordförande efter stämman?
– Det bestämmer bolagsstämman. Jag har ett uppdrag som ägarrepresentant från Ömsens styrelse, och det gäller tills det är slut.

Tog det säkra före det osäkra

Göran Lindholm, styrelseordförande i Ålandsbanken och vd för storägaren Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, ville inte riskera insidermisstanke och sa därför nej när Ömsen fick budet om aktieköp förra veckan.
– Samma regler gäller för alla, också för Anders Wiklöf som ledamot i bankens styrelse, men jag utgår från att han har haft mera tid på sig att undersöka saken.

– Dessutom har jag försäkringsinspektionens regler om placeringstillgångar att följa. Det innebär att all hantering ska följa en av styrelsen på förhand fastställd placeringsplan, som i princip utesluter alla former av snabba börsklipp.
Själv valde han alltså att ta det säkra före det osäkra.
– Alla som sitter i styrelsen är i ständig insiderposition. Med det följer ansvar och skyldigheter. Innan man gör affärer bör man undersöka med jurister och vara ärlig mot sig själv så att man inte gör sig skyldig till något som kan vara kursdrivande.
Anbudet kom plötsligt, säger Göran Lindholm, och det fanns ingen tid för den insiderkoll som skulle ha behövts.
– Att över en natt göra en så stor affär utan att ha kollat – den risken tar inte jag. Det har varit så mycket sådant i Ålandsbanken hittills.
En fråga som ställts till Nya Åland med anledning av Göran Lindholms uttalande är: Om Ömsen under rådande omständigheter inte ansåg sig kunna köpa aktierna, varför kunde då Wiklöf Holding och andra Wiklöfbolag köpa – Anders Wiklöf sitter ju också i bankens styrelse?
– Troligtvis har han haft mera tid att undersöka saken med sina jurister. Jag utgår från att han har kollat upp det, säger Göran Lindholm.
Nya Åland fick inte kontakt med Anders Wiklöf för en kommentar i går.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax