DELA

Kyrkstallet i Jomala får nytt vasstak

Tidigare fanns trettio kyrkstall som det vid Jomala kyrka på rad längs vägen, men nu finns det bara ett kvar.
Jomalabor har på frivillig basis renoverat stallet. Vassen till taket slogs i januari, nu är det på plats.
Kyrkstallet vid Jomala kyrka fick i måndags ett helt nytt vasstak. För påläggningen var experter från museibyrån närvarande, annars har det mesta av renoveringen gjorts av frivilliga Jomalabor.
Vassen slogs i januari när det gick att stå på isen. Nu läggs den ovanpå resterna av det gamla vasstaket. Stallet brädslogs i vintras för att skydda stockarna, som är i dåligt skick. I sommar ska bräderna målas.
– Målningen blir inte gjord innan midsommar. Vi ska måla med kokad rödmyllefärg, säger Alf-Erik Eriksson, som jobbar frivilligt med restaureringen av kyrkstallet.
Alf-Erik Eriksson vill passas på att tacka alla Jomalabor som har hjälpt dem i arbetet. De har fått både middag och kaffe under arbetsdagarna.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson