DELA

Kyrkoval i sex församlingar

För ovanligheten skull blir det i val i majoriteten av de åländska församlingarna i höst.
I sex församlingar blir det val. I fyra hålls sämjoval.
De församlingar som ställer till val är Hammarland, Finström-Geta, Mariehamn, Jomala, Lemland-Lumparland och Saltvik.
I Hammarland är kandidaterna så få att man i praktiken bara väljer vilka som ska bli suppleanter.
Sämjoval är det i Eckerö, Sund-Vårdö, Ålands södra skärgårdsförsamling samt i Brändö-Kumlinge församling.
Sämjoval innebär att man ställt upp med precis så många kandidater som väljs in – och inte fler – och dessutom namngivna suppleanter för dem. Då blir det inget val i den församlingen.


Opolitiskt
I Mariehamn genomfördes opolitiska val första gången vid förra valet 2006. Då ställdes kandidaterna upp i alfabetisk ordning. Inför detta val är kandidaterna uppställda på en och samma lista.
– Man röstar på en person och enligt det här systemet hjälper alltså ens röst inte någon annan på samma lista, konstaterar förvaltningssekreterare Britt Lindholm.
Inför valet i november planeras en debatt för att villrådiga församlingsmedlemmar ska ha en chans att veta vem de ska rösta på..


Några unga
Enligt Kyrkpressen ställer 1.782 personer upp i valet i Borgå stift. 62 av dem är under 30 år. De yngsta är 18 år.
Elva församlingar i stiftet, av 65, har sämjoval.


Val fars dag
Vid förra valet, 2006, blev det sämjoval i alla åländska församlingar utom Mariehamn och Jomala.
Valet äger denna gång rum den 14 november – som också är fars dag – och måndagen den 15 november.
Förhandsrösta kan man göra 1-5 november. Då kan man rösta också på andra ställen än i sin hemförsamling.
Den som har fyllt 16 år och är medlem i kyrkan får rösta.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax