DELA

Kyrkorådet tänjer på gränserna

Kyrkorådet i Jomala församling går utanför ramarna när medel från Ingeborg Androsoffs fond används för den nya demensavdelningen på De gamlas hem.
Det framgår när man läser stadgarna.
I måndags invigdes den nya demensavdelningen i De gamlas hem i Jomala. Styrelseordförande Harry Jansson avslöjade på stående fot att kyrkorådet i Jomala församling i går tisdag skulle bevilja ett bidrag på 12.000 euro ur Ingeborg Androsoffs fond – redan dagen innan beslutet fattades.
Nya Åland har läst Ingeborg Androsoffs testamente från 1960 och stadgarna som kom till 1999.
I testamentet heter det uttryckligen att räntemedlen i fonden efter prövning ska delas ut till ”behövande kvinnliga interner” (så benämndes de boende på den tiden) i det blivande nya åländska ålderdomshemmet i Jomala kyrkby, det vill säga De gamlas hem.
I slutet av 1999 fastställde kyrkorådet och kommunfullmäktige de nu gällande stadgarna för fonden.
På förslag av direktionen för diakoni och mission ska kyrkorådet dela ut understöd till medlemmar av Jomala församling som bor i De gamlas hem eller andra vårdinrättningar. Också de som bor i servicehus eller hemma ska kunna få pengar ifall de är beroende av service utanför hemmet.
Pengarna ska enligt testatorns uttalade vilja beviljas så att de befrämjar mottagarnas privata trevnad, står det uttryckligen i stadgarna.
Stadgarna avgör också vad pengarna inte kan användas till. De får inte beviljas åt organisation, förening eller samfund – på den här punkten är testatorns vilja ”synnerligen klar”.

Inte till inventarier
Inventarier till ett servicehus torde i princip falla utanför ändamålet med fonden, heter det också.
Det nu aktuella fondbidraget till De gamlas hems nya avdelning är inte specificerat annat än till summan, medger Harry Jansson.
– Församlingen beviljar det. Sedan får vi ta ställning till hur det ska användas.
Är inte det att gå mot stadgarna?
– Inte kan vi som är ansvariga i dag låta fonden förbli outnyttjad. Det som nu föreslås ska gå till De gamlas hem och jag tror nog att vi kan ha gott samvete. Bakgrunden till att församlingen ser positivt på vår anhållan är att det inte har funnits så stor efterfrågan. Användningsområdet har varit så begränsat.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre