DELA

Kyrkobesökarna har blivit tusen fler

Antalet gudstjänstbesökare i Mariehamn ökade under fjolåret med tusen personer. Fler går också i nattvarden
Samtidigt sjunker medlemsantalet i församlingen. I fjol minskade det med 71 personer.
Så summeras 2009 i församlingen verksamhetsberättelse.
Inför kyrkofullmäktiges sammanträde den 1 juni summerar församlingen det gångna året.
Året präglades av att tjänsteinnehavare saknades på många tjänster och under största delen av året var kyrkoherdetjänsten besatt som tillförordnad. Mestadels fanns bara tre präster, på fyra prästtjänster.

Fler i kyrkan
Också kyrkomusikerna var underbemannade, då en av kantorerna var långtidssjukskriven.
Men trots detta har alltså antalet gudstjänstbesökare ökat. De traditionella högmässorna har varvats med visgudstjänster, taizégudstjänster och gospelmässor.
Statistiken visar på 25.430 gudstjänstbesök i församlingen år 2009, mot 24.380 året före.
Fler kom också till nattvarden 3.736 personer år 2009, mot 3.704 år 2008.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN