DELA

Kyrkby högstadie satsar på hälsa

Hälsokunskap ska bli eget ämne i högstadierna senast 2011. Kyrkby högstadie väljer att köra i gång redan i vår.
I dag integreras hälso- och samlevnadsfostran i ämnena biologi, gymnastik, hemkunskap, miljölära och samhällskunskap, men eftersom hälsa och välbefinnande ligger i tiden kommer hälsokunskap snart att bli ett eget skolämne i högstadierna.
– Ungdomarna i dag mår inte så bra som de borde och ämnet får därför högre status, säger skolbyråchef Stina Colérus.
Det egna ämnet gör att man mer koncentrerat och grundligt kan ta upp områden som sexuell hälsa, alkohol och droger, fysisk och psykisk hälsa samt hälsosam mat.
Kursinnehållet har tagits fram av en kommitté bestående av lärare och representanter för Ålands idrottsförbund. Landskapsregeringens förslag är att det ska utgöra en grund för ämnet senast från höstterminen 2011.
Kyrkby högstadieskola har ändå valt att starta med det nya skolämnet redan vårterminen 2010.

Diskutera droger
Hälsokunskap ska stå på schemat från årskurs sju och undervisningen föreslås ersätta en veckotimme elevhandledning.
I Sverige och Finland är hälsokunskap redan ett eget ämne och där har man sett goda resultat.
– När hälsokunskap är integrerat i andra ämnen når vi inte riktigt den nivå och de målsättningar vi vill, säger Stina Colérus.
Droger blir vanligare på Åland och hälsokunskapen ska ge elever och lärare möjlighet att diskutera kring ämnet. En annan anledning till förändringen är att inriktningen hälsa och idrott på Ålands lyceum är så populär.
Hälsokunskapen ger en säkrare grund för elever som väljer det programmet.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax