DELA

Kyrkans tystnad är absolut

I riket pågår nu en diskussion om att begränsa bikthemligheten genom att ändra barnskyddslagen.
Men från åländskt håll försvaras den.
– Är inte bikthemligheten absolut så tror jag att hela bikten har mist sin mening. Man måste kunna lita på vissa saker, säger kontraktsprost Mårten Andersson.
Hur vanligt förekommande bikt är på Åland kan Mårten Andersson inte svara på, med hänvisning till att prästerna inte diskuterar sina förtroliga samtal sinsemellan.
– Var och en måste tala för sig själv i den här frågan, men långt vanligare än bikt är ju själavårdande samtal, om vi jämför med den bikt som följer kyrkohandbokens formulär.


Ceremoniell betydelse
Till skillnad från det själavårdande samtalet är bikten mer av ceremoniell betydelse.
– Bikt är enligt kyrkohandboken något som leder till syndabekännelse, avlösning och bön. Själavårdande samtal är mera på ett samtalsplan.
Enligt Mårten Andersson är bikthemligheten ett viktigt fundament som inte kan ruckas på, även om sexualbrott mot barn framkommer.
– Nej det kan man ju inte förstås. Men om det gäller sådana saker som är farliga bör man sträva till att få den människan det gäller att bekänna för en världslig myndighet och aktivt medverka till att personen gör det. Men jag vet inte vad som händer om personen inte gör det. Vi är ju lärda som så att det finns inget mer absolut än en bikthemlighet.
Läs mer i papperstidningen.

John Granlund