DELA

Kylig satsning av Transmar

Transmar köper Valios fastighet på Skogshyddsvägen. Ett förköpsavtal har tecknats och i höst skall köpet slutföras
– I och med köpet fördubblas terminal- och hanteringskapaciteten vilket ger möjlighet till ännu effektivare planering av transporter med bland annat mindre miljöbelastning som följd, skriver Transmars försäljningschef Kurt-Ove Lindh i ett pressmeddelande.
Transmar fortsätter sin offensiva satsning på hantering av kyl- och frysvaror på Åland, skriver han också. (fs)