DELA

Kyla och snö hela januari

En medeltemperatur som var nästan fem grader kallare än normalt och snö på marken under hela månaden.
Så var vädret på Åland i januari enligt försöksstationens senaste siffror.
Ålands försöksstation sammanställer varje månad sina mätningar vid väderstationen i Jomala. Med ”normalt” menas ett medeltal som räknats ut för för åren 1972-2000.

Temperatur
Vid markytan var medeltemperaturen –11,2 grader. Lägsta temperatur uppmättes den 6 januari, –23,6 grader.
På två meters höjd var medeltemperaturen –7 grader. Medeltemperaturen är vanligtvis –2,3 grader i januari, vilket betyder att det var 4,7 grader kallare än normalt. Varmast var det den 16 januari, –0,2 grader, och kallast –20,9 grader den 6 januari.

Nederbörd
Totalt föll 22,8 millimeter nederbörd under 13 dygn i januari månad, det är 24,2 millimeter mindre än normalt. Mest föll den 27 januari, 14,7 millimeter.
Marken har varit täckt med snö hela januari. Största snödjupet vid försöksstationen noterades den 28 januari med 16 centimeter.

Tjäldjup
Tjäldjupet avlästes den 26 januari. Då var det en centimeter i skogsmark, elva centimeter på öppen mark och 21 centimeter på plöjd mark.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax