DELA

Kvinnorna tar över prästyrket

Nu tar kvinnorna över i kyrkan.
25 år efter det att de första kvinnorna prästvigdes i vårt land är nu yrket på väg att bli kvinnodominerat. Statusen har sjunkit och därmed lönen.
I Mariehamn är prästdamerna numera i majoritet. De är tre mot två män.
Efter ett arbetsmöte en onsdag förmiddag sammanstrålar Nyan med de tre kvinnliga präster som just nu tjänstgör i Mariehamns församling.
Det är inte första gången kvinnorna är i majoritet bland de anställda prästerna, det har tidigare förekommit periodvis.
De tre är i dag eniga om att prästyrket håller på att bli ett kvinnoyrke.
– I Sverige kommer kvinnorna mer och mer, berättar Gunnevi Styrström. Det svängde där i början av 2000-talet.
Numera kan det vara så att församlingsmedlemmar speciellt önskar en kvinnlig präst vid ett dop eller en vigsel.
– Prästämbetet har ändrat med tiden, säger Maria Båsk. Vi hoppas stå för en mer mänsklig, folklig och jordnära kyrka.
Ann-Louise Harberg var nyligen på en kurs med kvinnliga präster och där noterade ledningen hur samtalstonen ändrat sedan mitten av 1980-talet. Då kunde prästerna närapå vara fientligt inställda mot varandra. Nu är hjärtligheten desto större.
– Vi skrattade och skämtade och var verkligt avspända, berättar hon glatt.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman