DELA

Kvinnor tjänar fortfarande mindre än männen

De åländska kvinnorna tjänar fortfarande mindre än männen.
Enligt färsk statistik från ÅSUB tjänade kvinnorna i den privata sektorn bara motsvarande 83 procent av som männens inkomst förra året.
I snitt tjänade de privatanställda 3.284 euro i månaden förra året. Den totala månadsinkomsten, där man räknar in övertid och olika tillägg, var för männen i snitt 3.497 euro och för kvinnorna 2.886 euro. Kvinnornas lön motsvarade alltså bara i genomsnitt 83 procent av männens, enligt ÅSUB.
Så här har löneutvecklingen också sett ut åtminstone de senaste tio åren, säger ÅSUBs statistiker Jonas Karlsson.
– Det har hållit sig ganska konstant så länge jag har jobbat med lönestatistik. Möjligen har vi sett en liten, liten förbättring. Och det här gäller inte bara för Åland, utan det påminner mycket om den utveckling som gäller för hela Finland.
Exakt vad det beror på att kvinnornas löner fortfarande inte ligger på samma nivå som männens, utreds inte på djupet i ÅSUBs rapport.
– Men ska man spekulera lite så kan det bero dels på att det är mest män som innehar högre poster och därför har högre lön, och dels på att lönen stiger ju längre man är på en arbetsplats. Kvinnor har ofta en paus från arbetet under graviditet och mammaledighet och därför stiger deras lön kanske inte i samma takt som männens.
Jämfört med år 2010, då studien senast genomfördes, har relationen mellan mäns och kvinnors lön försämrats. Då tjänade kvinnorna 84 procent av männens totallön.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén