DELA

Kvinnor på Åland arbetar mest i EU

Av kvinnorna på Åland förvärvsarbetar 77 procent. Det är mest i hela EU.
Uppgiften finns i Eurostats regionala årsbok för 2007.
I årsboken har man en tabell över vi vilken region i respektive land som kvinnorna jobbar mest respektive minst. Motpolen till Åland i Finland är östra Finland. I Sverige toppar Stockholm med 73 procent yrkesarbetande kvinnor och Sydsverige ligger lägst med 63 procent.
Sett till hela EU kommer Cumbria i nordvästra England på andra plats efter Åland och efter det Stockholm.
Lägst på listan kommer Puglia i södra Italien med 27 procent yrkesarbetande kvinnor.

Få till högskola
Däremot ligger Åland inte i topp när det gäller högskolebenägenhet. Åland är den minst högskolebenägna regionen i Finland med 23 procent, vilket jämförs med södra Finlands 94 procent. Man har sett till ungdomar i åldern 20–24 år.
I utpräglade högskolestäder kan procenten stiga till över 100, som i Wien med 126 procent. Det beror bland annat på att ungdomar från andra orter studerar där och räknas in i kvoten. (ht)