DELA

Kvinnor har mycket sämre pensioner än män

Skillnaderna i pension mellan män och kvinnor varierar mycket mellan landets kommuner.
Åland hör till de områden där skillnaderna är allra störst.
Sju åländska kommuner ligger bland de tio kommunerna med största könsskillnaderna i pension enligt ny statistik från Pensionsskyddscentralen. I Kumlinge, Brändö, Kökar, Mariehamn, Sottunga, Lemland och Vårdö får kvinnorna mindre än 70 procent av männens pensioner.
Störst skillnad är det på Kumlinge där kvinnorna får endast 60 procent av det männen får, eller i pengar 706 euro mindre. I Mariehamn är skillnaden 705 euro.
Allra störst är skillnaden ändå i rika Grankulla där männen har i medeltal 3.746 euro eller mer än dubbelt så mycket som kvinnornas 1.792 euro i pension. Å andra sidan ligger både män och kvinnor långt över den genomsnittliga pensionen där.
I de kommuner där skillnaderna är minst är också genomsnittspensionerna lägre än snittet. Till exempel i Tervo i norra Savolax där kvinnorna får 96 procent av männens pension, ligger snittpensionen på 1.079 euro respektive 1.120 euro.
År 2011 låg en genomsnittlig pension för en finländsk man på 1.610 euro per månad och för en finländsk kvinna på 1.258 euro. Det innebär att de manliga pensionärerna får i snitt 352 euro mer än kvinnorna. För de åländska kommunernas del kan man konstatera att männen i snitt har något högre pension än det nationella genomsnittet och att kvinnorna ligger rätt nära snittet, därav de större skillnaderna.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist