DELA

Kvinnonamn i obundnas ledarjakt

En nystart för Obunden samling.
Det hoppas partiets vice ordförande Cita Nylund att söndagens möte blir. Namn finns för en ny styrelse men vem som blir ordförande är öppet.
Veteranen Bert Häggblom är redo att blir ordförande. Men det finns andra kandidater som fått frågan om de vill leda partiet och de funderar på det, säger Cita Nylund.
Själv kan hon tänka sig att fortsätta i styrelsen men inte som ordförande. Också Sofie Roxbäck, Jessy Eckerman-Hartvik och Henrietta Hellström har förekommit i partiledarspekulationerna. Många som stannar kvar i partiet är kvinnor som den avgående partiledaren Gun-Mari Lindholm hjälpt fram, säger Cita Nylund.
Söndagens styrelsemöte leds av Gun-Mari Lindholm. Sedan hålls medlemsmötet där en ny styrelse kan tillsättas.
– Det finns en lista med tänkbara kandidater som sagt ja till en styrelsepost. Om det inte går att tillsätta den nu så ajournerar vi det en vecka eller två. Jag tror att alla är inställda på att vi behöver en ny ordförande nu.
Telefonen har gått varm, säger Cita Nylund.
– De som är nöjda hör man inte mycket av. De som ringer har mycket kritik mot de som väljer att byta parti och mot hur processen gick till. Och man undrar vad vi som blir kvar har rätt till.
Höstmötet hålls söndag kl 15.00 i lagtingets auditorium.

Patrik Dahlblom