DELA

Kvinnokraft in i Ömsens nya förvaltningsråd

41 procent kvinnor, fem av tolv, i förvaltningsrådet.
Det kan Ömsen ståta med efter gårdagens stämma.
På fjolårets stämma gavs löftet om att kvinnorepresentationen skulle öka i Ömsens ledande organ, och valberedningen lyckades i sin föresats: Tre nya kvinnor valdes in i förvaltningsrådet – Malin Skogberg, Ulrica Danielsson och Lilly-Ann Forsbom. Carin Holmqvist återvaldes och Linnéa Johansson sitter sedan tidigare i förvaltningsrådet.
Men förvaltningsrådets vara eller icke vara har också diskuterats under året. Rådet har i dag – förutom uppdraget att tillsätta styrelsen – allt mera blivit en folklig länk mellan försäkringstagarna som är cirka 20.000 och styrelsen.
– Därför har vi kommit till att förvaltningsrådet inte ska slopas, sa rådets ordförande Sture Carlson.
2012 var ett bra år för Ömsen, konstaterar vd Göran Lindholm. Bränderna har varit färre än 2011 – och framför allt har de kostat mindre. Antalet vattenskador minskade också en del jämfört med 2011 tack vare satsningen på skadeförebyggande åtgärder.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre