DELA

Kvinnohormoner på Alandica

– 20 miljoner kvinnor i USA lider av depression, bara 1 av 10 söker hjälp.
Det säger hormonspecialisten Mia Lundin som presenterade sina alternativa behandlingar inför ett fullsatt Alandica.
Mia Lundin är en sjuksköterska från Sverige som studerade vidare till barnmorska i USA och specialiserade sig på behandling av hormonella rubbningar. Hon har varit verksam i 18 år, driver i dag sin egen klinik i Santa Barbara och har gett ut boken ”Female Brain Gone Insane” som nyligen har översatts till svenska under namnet ”Kaos i kvinnohjärnan”.
I går kväll höll Lundin ett föredrag i Alandicas stora sal. Det var fullsatt till sista stolen, majoriteten av den nästan uteslutande kvinnliga publiken var representanter för sjukvården och apoteken.
Mia Lundins utgångspunkt är att kvinnor som lider av hormonrelaterade problem måste tas på allvar och de måste också få information om möjligheterna att lösa problemen. Hon har utvecklat en metod som inkluderar hela processen från analys och diagnos av den hormonella balansen till behandling av eventuella rubbningar.
Forskning visar, enligt henne, att behandling inte bara botar de symptom som följer i hormonrubbningars kölvatten utan också förebygger ett flertal sjukdomar som till exempel cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.


Saknas kunskap
– Allting handlar om balans, säger Lundin och räknar upp faktorer som kost, vila, stress, närhet, hormoner.
– Vi måste ha balans för att må bra.
Människan kan långt påverka sitt eget liv genom att till exempel äta rätt och lära sig att vila. Men i dag är livstakten så tuff att kvinnokroppen också behöver hormontillskott.
Den viktiga hormonbalansen rubbas hos tonåringar och den börjar helt förändras hos vuxna kvinnor cirka 15 år före menopausen. Att i ett tidigt skede ta prover som klargör kroppens värden är enligt Lundin livsviktigt men problematiskt i Norden eftersom det saknas kompetenta laboratorier och också kunskap att analysera resultaten.


Öppna kliniker
Inte heller den medicin som Mia Lundin använder sig av finns ännu i Sverige eller Finland. Det är så kallade bioidentiska hormoner som utvinns ur växtriket och som genom en särskild laboratorieprocess bearbetas så att de liknar de hormoner som kvinnokroppen själv producerar.
Lundins mål är att öppna kliniker också i Sverige och hon söker läkare som hon kan utbilda. Redan nu samarbetar hon med ett svenskt privatlaboratorium, Scandlab, och de bioidentiska hormonpreparaten lär vara på väg till den svenska medicinmarknaden.
Hon har också en hemsida under uppbyggnad där man bland annat kan köpa hennes bok och så småningom få allt mera information om behandlingsmetoden.
Mia Lundin var inbjuden till Åland av Ålands Hälsoalternativ.