DELA

Kvinnohistorier ingen grund för avsked

Domkapitlet i Borgå gjorde fel då man avsatte Mariehamns före detta kyrkoherde Jan-Erik Karlström.
Förvaltningsdomstolen i Helsingfors anser att det inte har kommit fram något som skulle ha motiverat en uppsägning.
Karlströms kvinnohistorier, menar domkapitlet, är allmänt kända och omdiskuterade och flera av de personer som kyrkorådet hört anser att affärerna är för många för att det skall anses kunna vara lämpligt för en präst.
Förvaltningsdomstolen avfärdar det med att det är åsikter som inte juridiskt kan användas för att bedöma den före detta kyrkoherdens lämplighet.
Det var i december 2009 som domkapitlet i Borgå stift fattade beslut om att avsätta kyrkoherden i Mariehamns församling Jan-Erik Karlström. Då hade Karlström redan varit avstängd från kyrkoherdetjänsten i flera månader och han hade inte heller fått utöva sitt prästämbete.
Bakgrunden till de disciplinära åtgärderna mot den före detta kyrkoherden finns inom församlingen i Mariehamn. Våren 2009 tog en av kyrkorådets medlemmar kontakt med domkapitlet och hävdade, på basen av sina egna dagboksanteckningar, att Karlström inte var lämplig för tjänsten.
Karlström hade, sades det, ett olämpligt förhållande och han ifrågasattes också som förman på grund av dels sitt beteende mot kvinnor, dels ett partiskt och nyckfullt ledarskap.
Domkapitlet lät under sommaren 2009 göra en förberedande undersökning av kyrkoherdens förehavanden. På basen av den och med hänvisning till kyrkolagen fattade domkapitlet sedan beslutet att ge Karlström sparken som kyrkoherde i Mariehamn.
Karlström överklagade beslutet och nu har alltså förvaltningsdomstolen i Helsingfors gett honom rätt genom att underkänna den undersökning som gjordes.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen