DELA

Kvinnodagar ledde till resolution för närmat

Ett sextiotal kvinnor från SLC:s, Svenska lantbruksproducenterns centralförbund, har besökt Åland.
Kvinnodagarna resulterade i en resolution för närproducerad mat.
SLC:s kvinnodagar arrangeras vartannat år, i år var det Ålands tur att hålla i värdskapet.
– Dagarna blev mycket lyckade. Vi besökte bland annat Stallhagen och Smakbyn och har träffat många inspirerande människor, säger Yvonne Mattsson i ÅPF, som stod för de lokala arrangemangen.
Under dagarna besökte man också självstyrelsegården och lyssnade på en föreläsning av familjeterapeuten Beryl Fagerlund kring temat ”Ork i vardagen för jordbrukarkvinnor”.
– Föreläsningen var mycket uppskattad. Fokus låg på hur relationen fungerar då man, som många jordbrukarpar, delar både arbete och fritid.
Kvinnodagarna resulterade i en resolution för närproducerad mat.
– Vi vill uppmana bland annat kommunerna att upphandla närproducerad mat. Det ger ringeffekter för hela regionen.

Karin Erlandsson