DELA

Kvinnobanken finns nu på Åland

Nu har Kvinnobanken fått en åländsk ”cell”. Man vill utöka arbetet till ett nätverk och har som mål att sälja så kallade yrkeskort inför jul.
Kvinnobanken grundades år 2007 i riket och har sedan början av november en egen så kallad cell på Åland.
Arbetet har just börjat och arbetsgruppen, som består av Ulla Boman, Christina Ehrnström, Maggi Holmberg och Ester Miiros, hoppas på sikt kunna bilda ett nätverk med personer som vill vara med och jobba.
Arbetsgruppen ska göra upp en aktivitetsplan för nästa år, men redan nu har man som målsättning att sälja 200 yrkeskort inför jul. Yrkeskorten är en annorlunda julgåva: ett yrke till en u-landskvinna á 25 euro.

Initiativ från Zonta
Arbetsgruppen meddelar att man gärna får kontakta ovan nämnda personer om man vill veta mera om Kvinnobanken och dess verksamhet. Både företag och privatpersoner välkomnas att medverka i medelanskaffningen, skriver man i ett pressmeddelande.
Kvinnobanken Åland kom till på initiativ av Mariehamn Zonta Club i samband med att Gunvor Sarelin-Sjöblom från Jakobstad var här den 4 november och föreläste om Kvinnobankens verksamhet. (ns)