DELA

Kvinnliga kommunalanställda i Saltvik hotas

Via bland annat mail och sms har främst kvinnliga tjänstemän i Saltvik fått emotta hot under en längre tid. Hoten har polisanmälts och kommunkansliet kommer hädanefter vara låst. Kommunstyrelsens ordförande Runar Karlsson ser allvarligt på trakasserierna.
– Det är ett hot mot demokratin. Det är ett ökat problem som man måste ta på allvar. De här hoten kommer inte bara från en person, utan flera. De riktas ofta mot kvinnorna i Saltviks kommun, kanske för att man känner att kvinnan är lättare att hota. Men det ska inte förekomma hot mot någon tjänsteman.
Hur allvarliga är hoten?
– Det beror på vad man läser in i hoten, men vi upplever nog att de är obehagliga.
De aktuella hoten härrör sig till ett byggnadslovsärende, men Runar Karlsson säger att man haft liknande problem tidigare. Hoten har polisanmälts.
– Vi förutsätter att polisen tar det på fullaste allvar. Vi kan inte vänta tills det hänt något. Jag är övertygad om att det förekommer i många andra kommuner också, men här har det eskalerat.
Har ni vidtagit några säkerhetsrutiner?
– Dörren på kommunkansliet är numera låst och man måste meddela sin ankomst via telefon eller dörrklockan. Men det är i och för sig ganska normalt, flera andra kommuner har gått in för det här systemet.
Runar Karlsson är upprörd.
– Man tror liksom att man ska få sin vilja igenom med hot. Men det är inte tjänstemännen som beslutar om eftergifter, det är vi politiker och vi ger inte efter för hot. I en demokratisk värld, om man känner sig felbehandlad har man möjlighet att besvära sig, då får domstolen ta beslut vad som är rätt och fel. Men man ska inte genom hot få igenom sina åsikter.

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax