DELA

Kvinna dömd för barnmisshandel

En medelålders kvinna pressade in sina naglar i ett 11-årigt barns fötter och dessutom hotade hon ta livet av barnet.
Tingsrättens dom är villkorligt fängelse för misshandel och olaga hot.
För några år sedan bad en ledsen 11-åring om att få övernatta hos en kamrat. Då orsaken till hennes sinnesstämning kröp fram visade det sig att hon blivit både hotad och misshandlad i sitt eget hem. Det gjordes så småningom en barnskyddsanmälan.
På basen av polisförhören med 11-åringen valde åklagaren att väcka åtal mot ett par i 40-års åldern.
Kvinnan åtalades för att vid ett tillfälle ha slagit 11-åringen på kinden och vid ett annat, då hon var berusad, pressat in sina naglar i barnets fötter. Dessutom åtalades hon för olaga hot för att hon hade skrikit ”jag skall ta livet av dig unge” till barnet.
Mannen åtalades för att han vid tre tillfällen slagit barnet – två gånger i ansiktet och en gång i armen.


Tillförlitliga vittnesmål
Båda de vuxna nekade till brott. Till sitt försvar anlitade de en kvinnlig svensk psykolog och författare som engagerat sig i hur tillförlitliga barns vittnesmål egentligen är.
Enligt den svenska psykologen finns det ingenting som tyder på att 11-åringen har talat sanning. Hon anser bland annat att barnet påverkats av Dave Pelzers bok ”Pojken som kallades det”.
Men de två experter, en psykoterapeut och en psykolog vid Åbo universitetssjukhus, som åklagaren har anlitat håller inte med. De anser att det inte finns några skäl att tvivla på barnets berättelse.


Bestyrka åtalet
Utöver åklagarsidans sakkunniga utlåtanden anser tingsrätten att både vittnen och ett läkarintyg kan bestyrka åtalen till de delar som handlar om att kvinnan pressat in sina naglar i barnets fötter och också att hon hotat barnet.
Däremot anser tingsrätten att de övriga händelserna inte kan styrkas juridiskt, varken vad mannen eller kvinnan beträffar.
Mannen friades helt medan kvinnan dömdes för misshandel och för olaga hot.
Straffet är villkorligt fängelse i 40 dagar med en prövotid fram till den första april 2014. Kvinnan måste också betala sammanlagt 900 euro till barnet i ersättning för sveda och värk och för psykiskt lidande.

Titte Törnroth-Sarkkinen