DELA

Kurs för blivande mammor återinförs nästa år

Kvinnorna är sämre förberedda och färre vill amma. Indragningen av den föräldraförberedande kursen har fått negativa följder.
I januari introduceras den på nytt.
Beslutet att slopa förlossnings- och föräldraförberedande kursen togs i mars i år – i april drogs den in. Kursens betydelse har sedan dess blivit allt mer synlig.
– Vi har konstaterat att mammorna är sämre förberedda, säger klinikchef Birgitta Hermans. De gravida saknar det här mycket.
Barnmorskor har fått ägna allt mer tid åt de gravida när de kommer till BB för att föda.
Efter erfarenheterna under hösten har ÅHS bedömt att den föräldraförberedande kursen är så pass viktig att den återinförs igen redan vid årsskiftet.
– Vi börjar på nytt då. Det var efterfrågat, konstaterar Birgitta Hermans.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall