DELA

Kunskap om Ålands äldsta historia borta

I stort sett hela den västra delen av stenåldersboplatsen i Saltvik är förstörd efter skadegörelsen i höstas.
Kunskap om Ålands absolut äldsta historia har nu försvunnit, konstaterar Museibyrån i sin utredning.
För några veckor sedan grävdes och schaktades sand bort från ett cirka 750 kvadratmeter stort område i västra Jansmyra i Saltvik Långbergsöda. Boplatsen hör till Ålands allra äldsta och har stor vetenskaplig betydelse för kunskapen om våra allra första invånare.
I fredags presenterade Museibyrån sin utredning. Rapporten konstaterar att i stort sett hela den del av boplatsen som ligger till väster om körvägen i området har förstörts. Den östra delen ska också har fått skador efter körspår från grävmaskinen.
Efter skadegörelsen polisanmälde museibyrån ägaren. Enligt ägaren var det hans son som utförde schaktningen i tron att han handlat rätt. Sanden skulle användas som utfyllnad till ett fårhus.
– Vi har begärt att polisen ska inleda en förundersökning om det föreligger något brott mot fornminneslagen, säger avdelningschef Rainer Juslin.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall