DELA

Kungsgårdsmarker på långtidsarrende

Jordbrukarna Kristoffer Lundberg och Mikael Pellas får arrendera Grelsby kungsgårds åkermark i tio år.
Beslutet togs av landskapsagronom Sölve Högman på en tjänstemannafördragning i går. Tidigare har åkermarken arrenderats ut ett år i taget.
Det handlar om cirka 42 hektar mark, berättar finansieringshandläggare Leif Franzell.
– De arrenderar ungefär hälften var.
Arrendet innebär ungefär 28.000 euro (eller 35.000 euro med moms) i inkomster för landskapet årligen.
Intresset att arrendera byggnaderna har däremot varit svalt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman