DELA

Kunderna har vant sig med postombud

Nedläggningen av postkontoren har inneburit många upprörda röster men nu verkar vi ha förlikat oss med tanken på postombud i butikerna.
– Förändring möter alltid motstånd, säger Posten Ålands vd Henrik Lundberg.
Posten har nästan inga egna kontor kvar nu och butiksombuden blir fler och fler. Senaste kontor att stängas var posten i Jomala som i september öppnades i Sparhallen.
Sedan beslutet i början av 1990-talet att stänga postkontoren har många livliga diskussioner förts. Många postkunder har varit osäkra på hur det nya systemet skulle fungera och visste inte var och hur man skulle uträtta sina postärenden. Många menade också att det skulle innebära döden för byn.
– Det var likadant i Sverige när de gick över till ombud. Då låg svenska Posten lägst på listorna över vilka instanser som hade de nöjdaste kunderna, säger Henrik Lundberg.
Men oron har lagt sig och idag verkar de flesta ha förlikat sig vid tanken på att kontoren har stängt. Stängda postkontor innebär inte utarmning av glesbygden.
– Jag hör inte längre missnöjda röster. Det verkar som att folk börjar hålla med om att postombuden innebär fler fördelar än nackdelar. I Lemland tyckte ju folk att det var hemskt i början, nu är de överförtjusta, säger Lundberg.

Intjänade pengar
För Posten har nedläggningarna inneburit en stor kostnadseffektivisering. Ett postkontor kostar runt 40.000 euro att driva och ett ombud bara 15.000.
Någon större skillnad i säkerhet på ett postkontor eller i till exempel en lanthandel tycker Lundberg inte att det är och det är ingenting man funderat på.
– Det är klart att postkontoren kanske hade en högre säkerhet men det rör sig väldigt lite pengar och värdebrev på posten nuförtiden. Det är egentligen bara postförskotten som betalas i kassan.
Enligt vd:n har ingen sagts upp i och med de många nedläggningarna. De har alla skett i vid naturliga avgångar, när vikariat tagit slut eller när någon gått i pension. Några anställda har fått flytta till postkontoret i Mariehamn.

Färre brev
Av finanskrisen har Posten inte lidit något nämnvärt. Man märker generellt en minskning i postvolymer och mest minskar brev från företag i riket. Mer och mer digitaliseras. Distanshandel går däremot överlag bra när det är lågkonjunktur.
Men till följd av minskade brevvolymerna behöver Posten se över effektiviseringen av bland annat utdelningen. Hur de här effektiviseringarna ska gå till konkret är inte klart än. Men planer på automatiska uthämtningsställen finns. Vid sådana boxar behövs ingen personal och man kan hämta ut sina paket när som helst.

Mycket jobb
På fasta Åland finns nu bara kontor kvar i Mariehamn och Godby. År 2007 flyttade posten i Lemland till Söderby livs. Innehavare Jörgen Karlsson tycker att det överlag har fungerat bra men att det innebär mycket mer jobb än han först trodde.
– Vi får för dålig ersättning för det jobb vi gör. Det här har varit en prövoperiod och den har visat att det innebär mer jobb att sköta posten än vi insåg, säger Jörgen Karlsson.
Det sade Jörgen på fredagen, och på söndag morgon ändrades allting när elden härjade i lokalen. Här återges ändå Karlssons synpunkter på att vara postombud.
Åtagandet innebär att det springer kunder i butiken hela tiden, vilket är både bra och dåligt. När folk kommer in för att bara köpa ett frimärke innebär det avbrott i arbetet men förhoppningsvis köper kunden samtidigt något annat.
Han har märkt en förändring i folks postvanor. I början dök man upp tidiga morgnar men nu har folk mer och mer börjat komma in på kvällen efter jobbet.
– Men det tog nog ett år innan de insåg att man kan göra postärenden på kvällen.
I fredags sade Jörgen att trots han inte gjort någon vidare förtjänst är han villig att fortsätta som ombud, och att han ska diskutera ersättningsfrågan med Postens ledning, men efter branden är det inte säkert att Söderby livs byggs upp igen.

Vanesak
På postombudet i Sparhallen har man mött övervägande positiva kunder. En del äldre personer med svårigheter att gå, och som tidigare haft nära till posten i Jomala var dock tveksamma till förändringen i början.
– För många innebär ju posten personal med strukna skjortor och att det ska se ut på ett visst sätt, det är klart att det kan ta ett tag att vänja sig vid att göra sina ärenden här bland en massa filmer, säger Svante Wasén på ombudet i Filmhallen i Sparhallen. Men efter hand har fok blivit mer och mer positiva och insett fördelarna.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax