DELA

Kunder varnas för rykande elmätare

Över 50 gånger de senaste tre åren har elmätare med fjärravläsning blivit så heta att delar smält eller det börjat röka i elskåpet.
Nu går elandelslaget ut och varnar sina kunder från att förvara lättantändliga eller explosiva varor nära mätarcentralen.
Under åren 2004 till 2006 satsade Ålands elandelslag cirka två miljoner euro på att installera terminaler för fjärravläsning vid elmätarena hos sina 14.000 kunder.
Hösten 2008 inträffade det första tillbudet då en komponent, en kondensator, i fjärravläsningsterminalen utvecklade så mycket värme att det började röka.

Sett lågor
Sedan dess har cirka 50 tillbud av liknande slag inträffat och mätare gått sönder. I de fall där små brandungar uppstått har dessa självslocknat, enligt elandelslaget.
– Det finns inga fall där det påvisats att eldsvådor uppstått, men det finns kunder som påstår sig ha sett eldslågor från mätaren, säger vd Jan Wennström.
I ett års tid har nu därför elandelslaget undersökt orsaken till händelserna, tillsammans med den svenska leverantören av terminalerna och kontrollanstalten Intertek.
Vad säger leverantören?
– Att produkten som används är både testad och godkänd, men under utredningens gång har det framkommit att några liknande, dock enstaka, fall även förekommit i Sverige. De anser att situationen inte är farlig eftersom då det självslocknar, säger Jan Wennström.
Kommer ni att byta ut terminalerna?
– Det är ingen lätt fråga att svara på och inget lätt beslut. Det här handlar om en frivillig åtgärd som varit till stor nytta för både oss och kunderna och det var en stor investering för oss. Att det här systemet var så driftsäkert var en av orsakerna till att vi valde just detta system en gång i tiden.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Har du råkat ut för eld eller smältande delar i din elmätare. Kontakta Nya Åland!
Telefon 528 442 eller redaktion@nyan.ax

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax