DELA

Kumlingeprotest mot sparförslag

Ingen nattstängning av Seglinge-linjen och en turlista dagtid som görs upp i samråd med kommunen.
Kumlinge kommun lade fram sina krav i ett utlåtande för landskapsregeringen på onsdagen.
Landskapets inbesparingsförslag för Seglinge-linjen i Kumlinge accepteras inte av Kumlinge kommun. I dag går uppvaktade en delegation från Kumlinge landskapsregeringen med ett utlåtande om ärendet.
– Trafiken mellan Seglinge och Kumlinge fungerar allra bäst så som den är i dag, det vill säga non-stop-körning, men för att landskapsregeringen skall kunna spara pengar har kommunen accepterat trafik enligt turlista dagtid, skriver man i sitt utlåtande.
Även om man accepterar turlista dagtid har kommunen krav på att den ska täcka alla ankomster och avgångar av frigående färjor i Kumlinge. Det innebär att turlistan ska sträcka sig till midnatt. Man vill också att turlistan görs upp i samråd med kommunen och att den ska utvärderas, främst ur ekonomisk synvinkel. Utvärdering ska göras skilt för hög- respektive lågsäsong.
Kommunen föreslog själv i januari 2009 ett försök med turlista på Seglinge-linjen under sommaren 2009. Försöket skulle sedan utvärderas för att se om det faktiskt blev en inbesparing. Men förslaget fick ingen effekt förrän nu när landskapets sparplan presenterades.

Ingen nattstängning
Men nattstängning accepteras inte av kommunen.
– Den faktiska inbesparingen är alldeles för liten för att nattstängning skall kunna motiveras med det.
Man ser risker för invånarnas säkerhet om färjan inte trafikerar nattetid. De frigående färjornas ankomsttider passar inte ihop med en stängning klockan 22-06. Även möjlighet att delta i kommunala möten och andra kvällsaktiviteter begränsas om färjan slutar trafikera klockan 22.
Man påminner också om att alla ingrepp i skärgårdstrafiken har långtgående negativa konsekvenser för både livskvalitet, sysselsättningsmöjligheter, företagsamhet och logistik.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax