DELA

Kumlinge kan tvingas låna upp till 800.000

KUMLINGE. Kommunstyrelsens första behandling av budgeten för 2012 ledde till att nämnderna får tillbaka sina förslag.
Om kommunen ska klara de planerade investeringarna och kostnadsökningarna måste man sannolikt låna upp till 800.000 euro nästa år.
Kommunens skatteintäkter förutspås minska och driftskostnaderna ser ut att öka rejält, skriver kommundirektör Jim Eriksson i sin översikt över kommunens allmänna verksamhetsförutsättningar.
Under 2012 belastas budgeten av stora investeringskostnader och Eriksson ser det som sannolikt att kommunen måste öka sin lånebörda med 700.000-800.000 euro under det kommande året. Renoveringen och ombyggnaden av äldreboendet Annagården är en stor post och färdigställandet av kommunaltekniken till det nya bostadsområdet Vårholm kostar flera hundratusen euro.

Vård kostar
De mest betydande kostnadsökningarna är vård för kommunens invånare på Gullåsen (ökning minst 50 procent), ökning av antalet tjänster inom hemservicen (från 7,4 till 8,2), anställande av familjedagvårdare som vårdar barn utanför dagisets öppethållningstider samt ökade fastighetskostnader då kommunen hyr tillfälliga lokaler för serviceboende och dagis under Annagårdens renovering.
Nästa gång budgeten behandlas av kommunstyrelsen är den 29 november.

Samma skatt
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för fullmäktige att skattenivåerna i kommunen bibehålls. Det innebär att inkomstskatteprocenten förblir 18,50 och den allmänna fastighetsskatten ligger på 0,40 procent medan övriga bostadsbyggnader beskattas med 0,90 procent.
Alla övriga fastigheter beskattas inte.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax