DELA

Kumlinge kan förlora 25.200 euro

Neurocity har i dagsläget bara betalt 10 procent av kostnaderna för den gamla skolan på Enklinge. Om företaget går i konkurs kan Kumlinge kommun gå miste om drygt 25.000 euro.
Visst är läget oroande, tycker kommundirektör Jim Eriksson.
Totalt skall Neurocity betala 28.000 euro för den gamla skolan i Enklinge. Köpesumman skall erläggas i tio rater varav endast den första betalats ut. Tanken är att en rat på 2.800 euro skall betalas ut varje år i nio år framöver.
Om företaget går i konkurs kan Kumlinge kommun bli utan dessa pengar. I Vasabladet i går rapporterades det om hur politiker Kristinestad i södra Österbotten börjat bli nervösa. Där har kommunen sålt ett gammalt sjukhus till Neurocity för drygt 200.000 euro. Pengar måste betalas ut först den 31 december 2011.
Om Neurocity går i konkurs innan dess kan Kristinestad förlora både pengar och fastighet. Kommunen har anlitat en advokat som skall försöka rätta till situationen och eventuellt förmå bolaget att betala för sig i ett tidigare skede
Att Neurocitys ekonomi är skral har Nya Åland rapporterat om tidigare. Tidningen Pohjalainen redogjorde den 28 juli för bolagets bokslut 2005. Det visade ett förlustresultat på 200.000 euro, en omsättning på 400.000 euro och en skuldbörda på 2,6 miljoner euro.


Renoverat
Kumlinges kommundirektör Jim Eriksson är givetvis orolig, men påpekar att det inte är den trots allt rätt blygsamma summan som är det största bekymret.
– Kumlinge sålde den här fastigheten för att verksamheten skulle skapa arbetstillfällen, inte för pengarna utan för arbetsplatserna, säger han.
Jim Eriksson påpekar att Kumlinges situation är bättre än Kristinestads eftersom Neurocity de facto ändå kommit en bit på vägen ut på Enklinge och bland annat renoverat den gamla skolan.
Är du orolig?
– Jo, det är klart jag är. Men utan att veta vad som ligger bakom, så skulle jag tro att man försökt exploatera verksamheten alldeles för snabbt.
Jim Eriksson känner sig trots allt inte lurad
– Nog tror jag att intentionerna varit de bästa också från David Gumpler sida.
Men vad Neurocitys verkställande direktör David Gumpler har att säga om situationen är oklart. Varken Jim Eriksson eller någon av de åländska styrelsemedlemmarna har varit i kontakt med honom på flera månader. Nya Åland har försökt kontakta honom flera gånger och det har Vasabladets reporter också gjort. Hittills har ingen lyckats.

FREDRIK SONCK