DELA

Kumlinge investerar för över 1 miljon

KUMLINGE. Över en miljon euro satsar Kumlinge på investeringar under 2011. Dessutom ökar driftskostnaderna med nästan sex procent jämfört med i år.
Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till budget 2011. I förslaget konstaterar man att skatteinkomsterna och landskapsandelarna ser ut att öka med cirka elva procent jämfört med 2010 års budget.
Däremot ökar driftskostnaderna med nästan sex procent eller 105.000 euro jämfört med detta år.
Investeringstakten ökar markant under 2011. Kommunens andel av investeringskostnaderna är över en miljon euro. De största investeringarna är serviceboendet Annagården och anläggandet av avloppsnät och ett reningsverk. 100.000 euro ska investeras i bostadsplaneområdet Vårholm.
Kommundirektör Jim Eriksson berättar att man ännu inte har helt klart var daghemmet och de boende på Annagården ska inhysas under renoveringen.
Läs mer i papperstidningen!
Kommunfullmäktige ska nu behandla budgetförslaget.

Nina Smeds