DELA

Kulturutskottet kommer till Åland

Riksdagens kulturutskott kommer i morgon till Åland.
Avsikten är att fördjupa sig i landskapets kultur- och utbildningsfrågor.
Det är dags för nya besök från landets nya politiska ledning, den här gången från riksdagens kulturutskott.
Under två dagars tid skall utskottet få information om bland annat lagtinget i allmänhet och det åländska kulturutskottet i synnerhet och om landskapsregeringens verksamhet.
Besök på stadsbiblioteket, på Alandica och på Ålands museum finns på programmet och dessutom hälsar utskottet på i Ålands lyceum och deltar också då skolfreden utlyses på torsdag på Torget i Mariehamn.

Stor delegation
De riksdagsledamöter i utskottet som deltar är Raija Vahasalo (Saml), Eeva-Johanna Eloranta (S), Satu Haapanen (Gröna), Anneli Kiljunen (S), Inkeri Kerola (C), Pauli Kiuru (Saml), Sanna Lauslahti (Saml), Mika Niikko (Sannf), Tuula Peltonen (S) ja Simo Rundgren (C) samt utskottets suppleant Sari Palm (KD).
Med finns också flera från tjänstemannakåren: Kaj Laine, utskottsråd, Ulrica Gabrielsson, forskare, Heli Kesti, informatör, Marja Rauhala, avdelningssekreterare och Ilkka Turula, utskottsassistent.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax