DELA

Kulturredaktör med man åtalas för ärekränkning

Tidningen Ålands kulturredaktör och ledarskribent Benita Mattsson-Eklund kommer att åtalas för personregisterförseelse och ärekränkning.
Också hennes man åtalas för ärekränkning.
Bakgrunden är en räcka händelser som inträffade i slutet av 2007.
Det började med att landskapets förvaltningschef Arne Selander skrev två insändare som publicerades i tidningen Åland.
I insändarna undrade förvaltningschefen om inte Benita Mattsson-Eklund var jävig när hon på ledarplats i tidningen kritiskt granskade museibyrån där hennes man var anställd. Benita Mattsson-Eklund kontrade med att be lantrådet Viveka Eriksson granska Selanders behandling av hennes make. Hennes tolkning var att Selander hade använt hennes ledare för att komma åt maken.

”Inte god pressetik”
Den 13 december berättade Nyan att Benita Mattsson-Eklund suttit med på ett möte som föregick den skriftiga anmärkning som Mattsson-Eklunds make fick av sin chef i samma veva. I vanliga fall brukar en facklig representant delta.
Dåvarande utbildningschef Yvonne Eliasson sa till Nya Åland att hon inte tyckte att det var förenligt med god pressetik att i offentligheten skriva om ett område där ens man är involverad, där en familjemedlem kan påverka vad som skrivs och där de personliga kopplingarna inte anmäls för läsarna.
Tidningen Ålands chefredaktör Niklas Lampi deklarerade att han hade fortsatt fullt förtroende för Benita Mattsson-Eklund och att det var fritt fram för henne att också skriva ledare om museibyrån.

Spred tidningsfoton
I februari 2008 kom saken i ett annat läge när den händelse inträffade som polisanmäldes och som åtal nu har väckts om.
Benita Mattsson-Eklund skickade då ett eller flera foton ur tidningen Ålands arkiv till sin make – foton som han använde i syfte att trakassera en anställd på museibyrån. På grund av detta startades en ny internutredning mot honom.
På tidningen Åland startade en intern utredning om Benita Mattsson-Eklunds agerande. Chefredaktören slog fast att tidningens bilder inte får användas i privat, och särskilt inte i negativt, syfte. Han medgav att hans förtroende för kulturredaktören var rubbat och att hon inte i fortsättningen fick skriva om museibyrån ”eftersom det tydligen finns en privat koppling”.

Många vittnen
I samma nummer av Nyan intervjuades Rino Rotevatn, ordförande för svenska journalistförbundets yrkesetiska nämnd, som ansåg att tidningen Åland riskerade en allvarlig förlust av förtroende. Han ansåg att kulturredaktören möjligen gjort sig skyldig till lagbrott.
Yvonne Eliasson fick i uppdrag att reda ut bildspridningen. Hon konstaterade att många vittnen har sett de tre fotografier som Benita Mattsson-Eklund mejlat till sin make och som han sedan visat upp på arbetsplatsen.
För ett drygt år sedan konstaterade landskapsregeringen att förvaltningschefen inte hade begått något fel.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax