DELA

Kulturarvsprogrammet som kom av sig

Vad hände med landskapets kulturarvspolitiska program som man arbetade med under 2005 och 2006? Där kunde hjälpen ha funnits för bland annat tvisten i Långbergsöda, anser Nils Storå som var ordförande i kommittén som skulle utarbeta programmet.
En parlamentarisk kommitté, som tillsattes i april 2005, lade fram sitt förslag till ett kulturarvspolitiskt program för landskapet Åland. Programmet är daterat den 28 mars 2006 och undertecknat av kommitténs medlemmar. Men programmet kom inte vidare från landskapsregeringens bord. En reservation på en punkt av Centerns representant Camilla Eklund stjälpte hela programmet.
– Det kom av sig kan man säga, säger byråchef Jan-Ole Lönnblad på landskapets kulturbyrå.
Lönnblad säger att man på kulturbyrån diskuterat att det borde finnas ett program för kulturarvet. Men han hänvisar till museibyrån för mer information om programmet som försvann.
Hos registratorn finns noteringar på hur ärendets slutskede gick till. Den 28 mars 2006 finns en notering om att landskapsregeringen beslöt att upplösa kommittén efter fullgjort uppdrag. Man noterar också att det finns en reservation angående programmet från en av kommitténs medlemmar.
Den 2 maj 2006 beslutar landskapsregeringen att begära in utlåtanden från utbildningsavdelningen och museibyrån. Den 4 juli antecknas deras remissutlåtanden till kännedom. Sedan nämns inget mer om programmet. Lagtinget fick det aldrig.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds