DELA

Kultur och unga drabbas av sparplaner

Mindre verksamhet i ungdomsgårdarna, kvällsstängt bibliotek på fredagar och ingen uppvärmd konstgräsplan.
Bildningssektorn i Mariehamn har offentliggjort sitt budgetförslag för 2014.
Enligt budgetförslaget skall ungdomsgården Tärnan i Ytternäs nästa år bara vara öppen på fredagskvällarna och ungdomsgården Stallet minska från fem eftermiddagar och kvällar i veckan till tre.
Biblioteket föreslås stänga klockan 18 på fredagar istället för 20 som i dag.
Priserna vid stadens fritidsanläggningar stiger med 6 procent och Medis kursutbud har redan minskats med cirka 650 timmar.
På investeringssidan läggs planerna på att värma upp konstgräsplanen på is. I stället vill sektorn gå in för kemikalierna kalciummagnesiumacetat och natriumacetat som redan används på olika håll i Norden med gott resultat.
Samtidigt varnar man för att sektorn inom de närmaste åren behöver pengar för andra större investeringar vid sidan om ombyggnaden av Övernäs skola, bland annat måste det satsas både på tak och belysning i Islandia.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen